פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Accounts and sales

For pre-purchase inquiries and customer invoices and accounts.

 Domain Technical Support

To answer domain management inquiries and resolve any related issues.

 Confirm the payment

To confirm payments for service renewal bills and new order bills so that the team can activate orders.

 Complaints and suggestions

We will always be waiting for your communication with us, welcome any suggestions to improve the level of service, and receive all complaints in consideration.